دعا...

عزیزان دعا کنید.

فعلا مثل اینکه کشور عزیزمون رو مود زمین لرزست.

دعا کنید به خیر بگذره.

زلزله ی اخیر در پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده و رخ نداده.

دعا کنید آخرین لرزه باشه.پای هموطنامون در میونه.استرس

تورو خدا فقط دعا کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید