متن شعر ایران سر بلند

ایران سربلند

نتونست به زانو درآره تو رو

                                           غم و سختی و بار دلتنگیات

دلت قرصه وقتی معطر شده

                                           خیابونا از اسم همسنگرات

تو روزای ترکش تو روزای جنگ

                                           از این خاک و از مردمش دل نکند

به فکر یه ایران سرسبز بود

                                           یه ایران چون سروها سربلند

بذار دستاتو توی دستای من

                                             اگه همصدایی اگه همدلی

چه روزای خوبی قراره بیاد

                                          چه فردایی می شه بگو یاعلی

بذار دستاتو توی دستای من

                                           اگه همصدایی اگه همدلی

چه روزای خوبی قراره بیاد

                                         چه فردایی می شه بگو یاعلی

                            ******************

نگاهم به تاریخ و اسطوره هاست

                                                سرافرازم از این که ایرانی ام

دلم گیر این خاکه و عمریه

                                              گرفتار یار خراسانیم

یکی هست که می تونه قسمت کنه

                                                 توی خونه ها یاس و ابریشمو

حواسش به فردای آبادیه

                                                 فراری می ده لحظه های غمو

به نیلوفر ماه دل خوش نکن

                                                نگو برگاش از اشک شب نرمترند

درختای زخمی طوفانزده

                                               غریبند ولی خیلی محکمترند

بذار دستاتو توی دستای من

                                               اگه همصدایی اگه همدلی

چه روزای خوبی قراره بیاد

                                                چه فردایی می شه بگو یاعلی

بذار دستاتو توی دستای من

                                                اگه همصدایی اگه همدلی

چه روزای خوبی قراره بیاد

                                                  چه فردایی می شه بگو یاعلی

بذار دستاتو توی دستای من

                                                   اگه همصدایی اگه همدلی

چه روزای خوبی قراره بیاد

                                                چه فردایی می شه بگو یاعلی

                              یاعلی

/ 0 نظر / 37 بازدید