حدیثی از حضرت مهدی عج

سعی کنید اعمال شما طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما را فراهم می‌نماید بترسید و دوری کنید زیرا امر قیام ما با اجازه خداوند به طور ناگهانی انجام خواهد شد و در آن هنگام اگر کسی توبه نماید آن توبه به او نفعی نمی‌بخشد.
عدم التزام به دستورات ما موجب می‌شود که بدون توبه از دنیا بروید و دیگر ندامت و پشیمانی نفعی نخواهد داشت.
و نیز فرمودند: هر یک از شما شیعیان باید به چیزی عمل کند که به سبب آن عمل به محبت ما نزدیک شود و می‌باید از چیزی که باعث غضب و موجب کراهت طبع ماست اجتناب نماید، زیرا ظهور ما و زمان دولت ما ناگاه می‌آید و اگر کسی توبه نماید آن توبه به او نفعی نمی‌بخشد و پشیمانی او را از عقاب ما نجات نمی‌دهد.
الاحتجاج جلد 2 ص 597

 

منبع :سایت فرهنگی مذهبی گل لیلا

/ 0 نظر / 16 بازدید